Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2200, Monor Kisfaludy u. 50.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A szenvedélybeteg intézményi környezetben valamint, otthonukban, lakókörnyezetükben történő gondozása, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése. Egyéni szükségletekből adódó személyes célok meghatározása. Egyénre szabott gondozási terven alapuló gondozási folyamat felépítése. Együttműködés a klienst támogató természetes személyekkel, hozzátartozókkal, intézményekkel.
Ellátotti dokumentáció, személyiségfejlesztő csoportok vezetése. Segítségnyújtás az ellátást igénybevevők személyes, hivatalos ügyeinek intézésében. Szenvedélybeteg csoport foglalkozások szervezése, lebonyolítása.

Pályázati feltétel:
• felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, szociális szakgondozó, szociális segítő, szociális gondozó
• büntetlen előélet
•  magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Szenvedélybeteg ellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák: Empátia, jó kommunikációs és kapcsolatteremtési készség, problémamegoldó képesség, önállóság, konfliktuskezelő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány (ok) másolata, erkölcsi bizonyítvány
Az állás lehetőséggel kapcsolatosan további információt Deákné Juhász Katalin nyújt, a 30/6532-110-es telefonszámon vagy juhasz.katalin@maltai.hu e-mail címen.