Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Gondviselés Háza Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény

Gondviselés Háza Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény

Bemutatkozás

Intézményünk idős és fogyatékkal élő emberek számára nyújt segítséget és támogatást, hogy a mindennapokban teljesebb életet élhessenek. 
 
Szociális étkeztetés szolgáltatásunkkal szociálisan rászoruló emberek napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk részére nem tudják biztosítani idős koruk, egészségi állapotuk vagy hajléktalanságuk miatt.
Az ételt háromféleképpen szolgájuk ki: elvitellel, kiszállítással vagy helyben fogyasztással. A térítési díj összege: max. 695-Ft/nap, amely a nyugdíj függvényében változik.
 
 
Intézményünk idősek számára nyújtott nappali ellátása a programokka, foglalkozásokkal  segíti az idős embereket, hogy minél   tovább megőrizzék az önálló életvitelhez elengedhetetlen képességeiket. Demens ellátottjainkkal személyre szabott gondozási terv alapján foglalkozunk. A szolgáltatás térítésmentes.
 
A jelzőrenszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunk 24 órás gondozói ügyelete lehetővé teszi, hogy idős gondozottaink bármikor kapcsolatot kezdeményezzenek a maguknál hordott nyomógomb megnyomásával a diszpécserközponttal. Ügyeletes munkatársunk a segélykérőhöz sietve segít a felmerült probléma megoldásában, illetve szükség esetén további intézkedéseket kezdeményez. A szolgáltatás térítésmentes.
 
Az intézményhez tartozik, de külön székhelyen működik a fogyatékkal élők napközi otthona
 
Nappali intézményünk napközbeni tartózkodásra biztosít lehetőséget a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére. A felnőtt fogyatékkal élő személyek szociális ellátását a városban intézményünk végzi, folytatva az iskolák és a fejlesztő központok gyógypedagógiai munkáját. Feladatunk, hogy ellátottjaink képességeit, készségeit fejlesszük, illetve állapotromlásukat megakadályozzuk. Az ellátás során olyan fejlesztő foglalkozásokat szervezünk, amelyek elősegítik a közösségi beilleszkedést, a lehetőség szerinti önálló életvitelt, a munkához való viszony pozitív attitűdjét. Célkitűzésünk, hogy munkánkkal hozzájáruljunk a fogyatékkal élő emberek fizikai, mentális, szellemi állapotából származó társadalmi hátrányaik csökkentéséhez, hogy önállóbb, teljesebb életet élhessenek.
 
Intézményünkben étkezési térítési díjat kérünk ellátottjainktól, melynek összegéről az intézményvezető ad felvilágosítást.
 

 

Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 2040
Település: Budaörs
Cím: Clementis L. u. 20.
Telefonszám: 06-23/415-208
Intézményvezető: Molnárné Szűcs Zsuzsanna
E-mail: