Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Befogadás Háza - Veszprém

Befogadás Háza - Veszprém

Bemutatkozás

A Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza az otthontalanná vált, krízishelyzetbe került személyek alap és szakosított ellátását biztosítja, elősegítve a társadalomba való visszailleszkedés folyamatát. Intézményünk négy telephelyünkön végzi a Veszprém városában élő hajléktalan személyek szociális gondozását.
 
A Befogadás Háza szolgáltatásai:
Népkonyha
Nappali Melegedő
Utcai Szolgálat
Éjjeli Menedékhely
Átmeneti Szállás
Hajléktalanok Otthona
Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállás
24 Órás Egészségügyi Centrum
Teajárat
 
Nappali Melegedőnk reggel 8:30-tól délután 18 óráig várja a rászorulókat. A hagyományos nappali ellátás (étkezés, mosás, tisztálkodás, szociális ügyintézés, közös foglalkozások, programok) mellett olyan lehetőségeket igyekszünk kínálni, melyek motivációt adnak a hozzánk fordulóknak, növelik személyes ambícióikat például lakhatás vagy munkavállalás terén. 
 
Népkonyhánk célja, hogy a rűszorulók rendszeres meleg étkezéshez juthassanak.
 
Veszprémi Utcai szolgálat 1997 óta működteti utcai gondozó tevékenységét, melynek feladata az utcán életvitelszerűen tartózkodó, vagy az ellátórendszer intézményeiből valamilyen oknál fogva kimaradó személyek, csoportok, közösségek felkutatása, szociális és mentális segítése a szociális munka eszközrendszerével. 
 
Teajáratunk a téli időszakban heti három alkalommal, enyhébb idpbe heti egy alkalommal járja a várost. 
 
Az éjjeli menedékhely és időszakos férőhely hajléktalan személyek - nők és férfiak – egy éjszakára történő elhelyezésére szolgál. Fő célja a hozzánk forduló rászoruló emberek fizikális épségének és személyi higiéniájának megteremtése és megóvása (meleg vizes tisztálkodás, főzési és – ételmelegítési, csomagmegőrzési lehetőség). Szociális munkásaink információnyújtással, iratok pótlásával elősegítik a továbblépésüket átmeneti szállóra. 
 
Átmeneti szállónk azoknak a hajléktalan embereknek, akik a mi szociális segítségünkkel képesek az önellátásra és a tovább lépésre. Az igénybevétel önkéntes, szerződéskötéssel maximum két év időtartamig hosszabbítható. A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.
 
Intézményünk Hajléktalanok Otthona részlege több szolgáltatást foglal magába: idősek otthona, lábadozó, háziorvosi és szakorvosi ellátás. 24 órás Egészségügyi Centrumunk regionális ellátási kötelezettséggel áll az ellátásra szoruló hajléktalan emberek rendelkezésére. A centrum rendelkezik fertőtlenítő fürdetővel, lábadozóval és mozgó orvosi rendelővel, mely az utcai szolgálatot erősíti. 
 
Rehabilitációs célú átmeneti szállónk célja az aktív korú, munkaképes személyek társadalmi visszailleszkedésének elősegítése, személyre szabott, komplex segítségnyújtás által. Azon személyes gondoskodást igénylő és elfogadó hajléktalan személyek részére biztosít életvitelszerű lakhatási lehetőséget, akik önként vállalják a rehabilitációs segítő programban való részvételt, és tevékenyen részt vesznek a számukra szervezett rehabilitációs programban.
Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 8200
Település: Veszprém
Cím: Jutasi út 24-26.
Telefonszám: 06-88/581-231
Intézményvezető: Szaller Péter
Fax: 06-88/581-230
E-mail: