Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Regionális Hajléktalan Módszertani Központ - Kecskemét

Regionális Hajléktalan Módszertani Központ - Kecskemét

Bemutatkozás

Módszertani csoportunk a Dél-alföldi Regionális Módszertani Intézmény Konzorciumi partnereként a Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának kereti között folytatta munkáját Kecskeméten, a Gondviselés Házában.
 
A Regionális Hajléktalan Módszertan a- a konzorciumi felállást követően-, Dél-alföldi régióban, a hajléktalan-ellátás regionális módszertani feladatait látja el. Segítséget nyújt a fenntartók részére új szervezeti formák kialakításában. Javaslatot dolgoz ki hiányzó ellátások megszervezésére, a hajléktalan ellátórendszer fejlesztésére. Együttműködik szociális szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásában. Információkat gyűjt a kijelölt feladatok tekintetében a hajléktalan ellátórendszer sajátosságairól, problémáiról az alkalmazott módszerek, a gondozási tevékenység ellátásáról. Segíti a kijelölt feladatok tekintetében szociális intézmények szakmai munkáját, tanácsot ad szakmai kérdésekben, gondozási módszerekben. Részt vesz a minőségfejlesztési stratégia és sztenderdek kidolgozásában. A kijelölt feladatok tekintetében ajánlásokat készít a személyes gondoskodás feltételeinek fejlesztésére, a hatékonyabb gondozási módszerek alkalmazására. Figyelemmel kíséri a hajléktalan ellátásokat érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását. Kezdeményezi a hajléktalan ellátás szakterületen dolgozók tapasztalatcseréjét és továbbképzését. A szociális szolgáltatók, intézmények hajléktalan ellátást érintő intézmények működésének engedélyezése során a szakmai programot szakértőként véleményezi.

Regionális Hajléktalan Módszertan a DRMSZI konzorciumi partnereként 2008. július 1-jétől látja el feladatait. A tanya- és falugondnoki szakmai módszertani munkát a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, mint együttműködő partner Intézmény látja el.
 
A Kecskeméti Regionális Hajléktalan Módszertani Központ tagja és rendszeres résztvevője a Minisztérium mellett tanácsadói szakmai véleményezői szerepben működő Hajléktalan Konzultatív Tanácsnak. Módszertani Központunk vezetője delegált tagja a Regionális Szociálpolitikai Tanácsnak, ahol a módszertan részéről a hajléktalan szakmai kérdések is képviselve vannak.
 
A Regionális Módszertan fontosnak tartja a hajléktalansággal kapcsolatos szakmai problémák helyi szintű közös megbeszélését. Ennek érdekében havi rendszerességgel koordinálja a helyi ellátási problémák megoldását kereső hajléktalan szakmai műhely létrejöttét, amelyben intézmények, civil szervezetek és az ellátásban érintett egyéb szereplők vesznek részt. A modellértékű szakmai kezdeményezést a régióban szeretnénk kiterjeszteni a többi városra is.

Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

Település: Kecskemét
Cím: Hoffmann J. u. 11.
Telefonszám: 06-76/505-816
Intézményvezető: Rigóné Kis Éva
Fax: 06-76/505-816
E-mail: