Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 33. vasárnap2015-12-03 00:00:00Szentmise bevezetése

 

Az első máltai majálist a város napján, május 11-én rendezték meg Miskolcon a Szeretetszolgálat helyi intézményében. Az ünnepségen az ápolási otthon, az idős otthon, a hajléktalan szálló lakói, a dolgozók és gyerekeik, valamint a máltai játszótérre járó gyerekek vettek részt. Az ágyhoz kötött betegeknek az ápolók bevitték a kertben sült finomságokat, míg az udvarban zajló programok között a legidősebbek és a legfiatalabbak is kiválaszthatták a kedvükre valót.

Az első máltai majálist a város napján, május 11-én rendezték meg Miskolcon a Szeretetszolgálat helyi intézményében. Az ünnepségen az ápolási otthon, az idős otthon, a hajléktalan szálló lakói, a dolgozók és gyerekeik, valamint a máltai játszótérre járó gyerekek vettek részt. Az ágyhoz kötött betegeknek az ápolók bevitték a kertben sült finomságokat, míg az udvarban zajló programok között a legidősebbek és a legfiatalabbak is kiválaszthatták a kedvükre valót.

A civil gondolkodás nem számol a vallással!

Lehet annyi vallás, mint réten a fűszál, van is és egyik sem számít! Például Franciaországban a legnagyobb gond ebből származik, mert ez a civil gondolkodás nincs tekintettel a vallási igényekre, elvárásokra, nem foglalkozik vele. A fejkendő iszonyú feszültségeket teremt. A muszlim étkezési szokásaival nem számol, nem foglalkozik a civil társadalom. Közben nő a feszültség azokban, mert semmibe veszik őket, miközben a nagy szabadságról beszélnek.

Krisztus a szolgaformájú király

Interregnum van! Krisztus királyságával nem foglalkozunk, királyságát megszüntettük! Nincs rá szükségünk, közben a gondjaink, bajaink határoznak meg mindent. Ezért oly fontos ebben az évben különösképpen is Krisztus királyságát ünnepelni! Nem túl régi ez az ünnep, amikor bevezette az Egyház, akkor a különböző civil kezdeményezéseket vizsgálta, hogy mire vezethetnek azok. Odavezettek, ahol most van Európa.

Amikor ezt az ünnepet bevezették, Horvát Sándor atya, a magyarországi domonkosok tartományfőnöke könyvet írt Krisztus királyságáról. Zseniális, okos ember volt. A következő megfogalmazással jött elő:

Szolgaformájú Király! Aki első akar lenni, legyen a szolgátok! Aki nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája! – mondja Jézus! Innen ered Krisztus királysága!

Az igazság az, hogy Isten szeret bennünket

Mi az út? Tanúságot tenni az igazságról! Mi az igazság? Hányszor kérdezték és kérdezik! Mi az igazság? Az, hogy Isten szeret bennünket! Az, hogy Isten atyai szeretettel szeret bennünket!

Mi Krisztus királysága? Tanúságot tenni az igazságról, Isten szeretetéről szóban, tettben, példában!

Ezt a szolgálatot Jézus megpecsételi azzal, hogy az életét áldozza oda ezért az igazságért! Értünk! Arra akar bennünket rávenni, hogy ezen az úton járjunk! Mi is tegyünk tanúságot az igazságról, az Isten szeretetéről! Ne önmagunkért, hanem egymásért éljünk, mert nincs más út!

Életünk értelme Krisztus

Ez a világ, amelyben élünk, állandóan a tudásközpontú világot emlegeti. Rendben van, nagyon fontos a tudás, ennek kapcsán rendkívül fontos az oktatás. Csakhogy a tudásközpontú világ nem ad feleletet az élet igazi kérdéseire, mert az élet igazi kérdése az, hogymi az életünk értelme? Erre a kérdésre kell válaszolni! Erre a kérdésre a válaszunk Krisztus! Krisztus azért jött el a világba, hogy eloszlassa a világ sötétségét! Világosság legyen a világban!

Isten szeretete jelenjen meg ebben a világban, Isten és ember kapcsolatában, ember és ember kapcsolatában!

Krisztus király ünnepe ezzel az üzenettel áll előttünk! Mindaz, ami történt velünk itt 200 éven át és ma, az eljuttatott bennünket oda, ahol vagyunk! Nagyjából az általános vélekedés az, hogy a végnél tartunk! Szabó Ferenc Atya - aki egy Zala megyei kis tanyáról indult el és Európa hírű tudóssá vált, - mondja: van menekülési út! Ez a következő:

Ha Krisztus amorizál bennünket, - ámor a szeretet, -ha Krisztus a szeretetével eltölt bennünket, akkor van remény arra, hogy újra Istenre találjunk, meg egymásra!Tessék! A lehetőségünk!

+ AMEN +

Máltai Szeretetszolgálat
Máltai Szeretetszolgálat

Napi evangélium

Minden napra egy ige

Kozma Imre atya korábbi szentbeszédei