Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Húsvét 5. vasárnapja2016-04-24 00:00:00Szentmise bevezetése

Jézus biztat és bátorít bennünket: Ahol ketten, hárman összegyűlnek az Én nevemben, ott vagyok velük!

Isten hozta a kedves Testvéreket! Ebben a hitben találkozunk ma is és mutatjuk be az áldozatot, hogy Jézus velünk van! Jézus velünk van a meghívásban, velünk van a tanításban, velünk van az áldozatban! Sok mindenre kellene és kell is gondolnunk nap mint nap!

 Ma István felé figyeljünk, aki ma 78 éves! Köszönjük meg az ő szolgálatait, vasárnapról-vasárnapra a betegeket áthozza a kórházunkból, akik kíséret nélkül nem tudnának átjönni ide. Isten éltessen István és köszönjük szépen a szolgálataidat!

Gondoljunk azokra a német testvéreinkre, akiket ezen a napon vagoníroztak be Magyarországról, 180 ezret. A himnusz és a szózat éneklésével indult el velük a vonat! Nagy csapás, hogy ezeket a ragyogó gondolkodású, nagyszerű embereket egyszerűen kitépték ebből a földből, akik nagyon belegyökereztek a mi szeretett magyar földünkbe! Köszönjük meg az ő múltjukat, alkotásaikat és bocsássanak meg a kommunistáknak, akik ezt a szörnyű tettet művelték velük! Most ne is beszéljünk a Felvidékről!

A Szentatya fölszólította az európai Egyházakat, hogy gondoljanak Ukrajnára, ahol nagy bajok vannak. A mai napi perselygyűjtést az ő gondjaik, bajaik orvoslására fordítja az Egyház! A szentmisét – kevésszer van ilyen – a papokért ajánljuk fel! Tartsunk bűnbánatot!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Húsvét óta oly sokszor hangsúlyoztam, hogy a húsvéti világ az új ember világa, az új közösség világa, a kereszténység világa! Nagyon nehéz azt mondani, amit most kénytelen vagyok kimondani: csapdában van a kereszténység!

Jól kigondolták ezt a csapdát, hosszú, hosszú időn keresztül készítgették! Ma tudomásul kell vennünk, hogy csapdában vagyunk! A csapda sajátos nevet visel! A pogányok készítették a kereszténységnek, ezek között nagyon sokan vannak az Egyházukat, a hitüket elhagyók. Ezt a társaságot ma így mondják, hogy ők a civilek, akik saját maguk képére és hasonlatosságára, istennélküli világot formálnak! A csapda neve: tolerancia! A fogalom jelentését ismerjük: türelem, megértés, elfogadás, szolidaritást is mondhatunk még akár a toleranciára hivatkozva! A tolerancia következménye a multikulturalizmus! A multikulturalizmus tévedésből születik, amely tévedés így fogalmazható meg: alapértékeit tekintve minden vallás ugyanazt vallja! Ijesztő nagy tévedés! Ezzel a tévedéssel úgy szembesített bennünket az elmúlt 2-3 esztendő, amire nem gondoltunk!

Azt már kimondták, hogy a multikulturalizmus tévedés! Azok mondták ki, akika multikulturalizmust hangoztatták évtizedek óta, különösképpen a XXI. században.

Azt még nem mondták ki, hogy a tolerancia is tévedés
Olyan helyzet állt elő, amit Ferián Attila autóversenyző mondott, aki meghalt 70. születésnapja előtt nem sokkal. A mai Népsportban olvashatjuk azt a nagyon találó igazságot, amit szinte nekünk válaszol ez a gondolkodó ember. Amikor rádöbbent arra, hogy gyógyíthatatlan beteg, akkor a következőt mondta: Látom az alagút végét, be van falazva!

A tolerancia alagútnak is nevezhető akár és mondhatjuk: látom a végét, be van falazva!

Abba a kedves nekrológba kellene belekapaszkodni, amit egy újságíró írt Ferián Attila szellemiségéről. A versenyző azt mondta: A gázfék a gyávák pedálja! Az újságíró hozzáteszi: Attila, a gázféket felejtsd el, lábakat a pedálra, mert az alagút végén vár a fény!

A mai vasárnap üzenete kell, hogy eljusson hozzánk! Noha csapdában vagyunk, noha alagútba kényszerítettek bennünket, amelynek végén fal van, mégis azt szeretném mondani, hogy lábakat a gázpedálra!

Bátornak kell lenni, erősnek kell lenni, ha ki akarunk kerülni ebből a csapdából!

Az elmúlt rövidke időszak döbbentette rá  Európát  a tolerancia álságosságára. Amikor jöttek a menekültek, akkor a hitetlenek szolidaritásra, toleranciára szólítottak fel természetesen minket híveket, keresztényeket. Ma már nemcsak azt tudja Európa, hogy a multikulturalizmus tévedés és csapda, hanem már azt is tudja, - hallatszanak a hangok is - hogy a tolerancia az igazi tévedés és csapda, mert akikről szó van,
azok a civilek kizárólagosságot hirdetnek és nem toleranciát!

Egy eszmetörténész küldött nekem néhány mondatot, ezekkel bizonyára készült a mai vasárnapra. „A kereszténység olyan magasrendű vallás, hogy még az ellenségek szeretetét is előírja számunkra! Az ellenség erkölcsileg nem mindig olyan magasrendű, hogy megbocsássa nekünk az irántuk érzett szeretetünket! Ezért aztán az esetek nagy részében az ellenséget szerető keresztény válik annak áldozatává.”

Áldozatok vagyunk, mert keresztények vagyunk
Ismerjük ezt a fogalmat, hogy passzió. Mindenkinek van ilyen-olyan passziója. Kevésszer gondolunk arra, hogy ez a passzió – ahogy a magyar ember mondja – a passióból származik. Minden passzió áldozattá teszi az embert!

A mi passziónk a kereszténység! Ez az, ami kivezet bennünket a csapdából! Ez az, ami nekünk passió! A kereszténység passziója, hogy szeretjük egymást, ez, nekünk passió, de minden embernek!

Ezért nem tud mit kezdeni a pogány világ a mi küldetésünkkel, mert a pogány világ passziózni szeret, de semmi olyant nem szeret, ami áldozatba kerül!

Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket
Jézus azt mondja: Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket! Ilyen küldetés csak egy van! Egyetlen vallásnak nincs ilyen üzenete! Nem véletlen, hogy a kereszténységnek készítik mindig a csapdát! Jézusnak is csapdát készítettek a zsidók, mert nem tudták elviselni, hogy Jézus arról beszél, hogy szeressétek testvéreiteket, nincs különbség zsidó és pogány között, szabad és rabszolga között! Ezért Jézust támadták, mert azt mondták, hogy Jézus az Isten szeretetét megtagadja. Ugyan!

Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket! Jézus az Atyával való egységére, a vele való szeretetkapcsolatára hivatkozik! A zsidók zavarodottsága az akkori világ gondolkodása szerinti volt, az a világ úgy gondolkodott, szeresd a tieid és gyűlöld a többieket. Ebben a világban érlelődött ki a zsidó küldetéstudat is, ami azt jelentette: amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, azt te se tedd a másiknak! Ez már minőségi lépés! Ez az ószövetségi világ, ez passzív magatartás! Jézus aktív küldetést szán nekünk! Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket!

Vegyük komolyan keresztény küldetésünket
Ha ki akarunk kerülni abból a csapdából, amiben vagyunk, akkor komolyan kell vennünk keresztény küldetésünket! Azért jutottunk ide, mert Jézus üzenetét szabotáltuk és szabotáljuk! Rendkívül komoly kérdésről van szó! Félő, hogy a csapda  végérvényessé teszi az utunkat!

Ezért ha kiutat keresünk, akkor újra jobban kell figyelniIstenre, Jézusra és egymásra!

Jézus küldetése
A zsidók azért támadták Jézust, mert Jézusnak fontosabb az emberszeretet, mint az Atyaisten szeretete! Jézust azzal vádolták, hogy küldetésében nem az Isten van a középpontban, hanem az ember!

Jézus küldetésében Isten van a középpontbanés az ember szeretete! Ez a nagy különbség! Ezek a finom csúsztatások! Isten számára mindennél fontosabb az ember! Ez nem azt jelenti, hogy az Istennél is fontosabb az ember! Ezzel a tévedéssel vádolták Jézust! Jézus nem az embert tette középpontba,bár értünk lett Emberré, olvassuk a Szentírásban!

Jézus az ember iránti szeretetet is a középpontba tette arra hivatkozva, hogy nem lehet Istent szeretni úgy, hogy az embert meg nem szeretjük!
Istent nem látjuk, Istent egymásban lehet szeretni! Ha nem szeretjük a másikat, nem szeretjük az Istent! Ez az üzenet!

Ha ki akarunk kerülni a bajból, a csapdából, akkor sokkal tudatosabban és következetesebben kell magunkévá tenni küldetésünket! Ez a fény az alagút végén!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Az Úr imádságát imádkozzuk ma az általam kért szándékra. Testvéreim Bécsben vannak, ahol az előző provinciális atyának van ma a születésnapja és ünnepelnek. Ebben az imádságban köszönjük meg az ő életét, mindazt a támogatást, amit nekünk magyaroknak nyújtott! A Jóisten adjon neki hosszú életet!

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Az áldást vigyük magunkkal! Ha keresztények vagyunk, akkor az alapmagatartásunk az, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt! Ez ijesztő nagy áldozatokat kíván tőlünk, de e nélkül nincs kereszténység! A Jóisten áldása segítsen bennünket!

Most sietek el, mert vidéken nagyon sok olyan hely van, ahol már nincs pap. Budapesten válogathatnak az emberek, aztán mégsem töltik meg a templomokat, vidéken meg már áhítoznak, hogy valaki misézzen. Elmegyek a Tisza mellé szentmisét tartani és búzaszentelői körmenetet, legyen kegyér Isten áldásával!

Gondoljunk Bencére, mutasd meg magad, ő a Bence! Pénteken nézzék a televíziót, ne csak nézzék, előtte imádkozzanak is érte a virtuózok között! A kicsinyeket remélem, mindenki nézte, mert ha valamit érdemes nézni, akkor ezt igen, mert itt a jövő ragyog föl! Jövő pénteken az idősebb fiatalok lesznek műsoron és nagyon szorítunk Bencének!

+  Á L D Á S  +

 

Máltai Szeretetszolgálat
Máltai Szeretetszolgálat

Napi evangélium

Minden napra egy ige

Kozma Imre atya korábbi szentbeszédei